hľadať v:
OUTFIT
DomovPRAVIDLÁ NÁKUPU A PREDAJA CEZ MSTF

PRAVIDLÁ NÁKUPU A PREDAJA CEZ MSTF

MY STUFF SHOPPING RULEZ!

alebo pravidlá nákupu a predaja cez MY STUFF

 

 

Registráciou na mystuff.sk súhlasíš s dodržiavaním týchto pravidiel pri každom nákupe či predaji a sľubuješ, že si ich budeš ctiť a budeš ich vždy hájiť.

 

 

Čo by si mal vedieť pred nákupom od predajcov

 

Ak cheš nakupovať na mystuff.sk, musíš sa registrovať ako chlapec alebo dievča.

 

Registrovaný chlapec alebo dievča berie na vedomie, že:

MY STUFF, s. r o.,  nie je predajcom produktov ponúkaných na predaj predajcami na stránke mystuff.sk, ale len sprostredkovateľ predaja a prevádzkovateľom webu mystuff.sk

predajcami produktov sú výhradne predajcovia, t. j. členovia MY STUFF, ktorí sa na mystuff.sk registrovali ako predajcovia

MY STUFF, s. r. o., nenesie nijakú zodpovednosť za dodanie tovaru, ktorý predajca predáva

MY STUFF, s. r. o., nijako nezodpovedá za dôveryhodnosť predajcu. Každý kupujúci tovaru ponúkaného akýmkoľvek predajcom na stránke mystuff.sk si musí sám zvážiť, či naňho daný predajca pôsobí dôveryhodne. Pomôcť mu môže bodový systém a status obľúbenosti (viac tu)

výhradnú zodpovednosť za nedodanie tovaru nesie predajca

výhradnú zodpovednosť za neuhradenie tovaru nesie kupujúci

povolené spôsoby platby na mystuff.sk sú: dobierkou, prevodom na účet a PayPal

osobný odber tovaru a platba v hotovosti sú zakázané

dohadovanie sa na inom spôsobe platby či doručenie tovaru, ako aj vymieňanie kontaktných údajov cez internú poštu je zakázané

kupujúci je povinný tovar po jeho vyexpedovaní prevziať

MY STUFF, s. r. o., negarantuje, že daný predajca tovar naozaj vlastní alebo že zodpovedá vyobrazeniu na stránke, tovar neprechádza žiadnou kontrolou, nijako neskúmame spôsobilosť predajcu na predaj príslušného tovaru ani jeho živnostenské oprávenie. V prípade pochybností odporúčame obrátiť sa priamo na predajcu cez internú poštu.

 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predajca a MY STUFF, s. r. o., ako sprostredkovateľ spracovali a uschovával jeho osobné údaje a spracovávali ich vo svojich informačných systémoch.

Kupujúci zároveň poskytuje predajcovi a spoločnosti MY STUFF, s. r. o., svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu).

 

 

Stornovanie objednávky od predajcu

 

Ak si kupujúci svoju objednávku rozmyslel a tovar neplánuje prevziať, je povinný o tom bezodkladne informovať predajcu prostredníctvom internej pošty na mystuff.sk a na storne objednávky sa dohodnúť s konkrétnym predajcom. Spoločnosť MY STUFF, s. r. o., nijakým spôsobom nedohliada na túto dohodu a nie je ani zodpovedná za jej splnenie.

Ak kupujúci už tovar zaplatil, no nechce objednávku prijať, je potrebné dohodnúť si ďalší postup prostredníctvom internej pošty s konkrétnym predajcom. Spoločnosť MY STUFF, s. r. o., nijakým spôsobom negarantuje vrátenie peňazí od predajcu.

 

Reklamácie tovaru od predajcu

 

Akékoľvek reklamácie kúpeného tovaru musia byť adresované konkrétnemu predajcovi, od ktorého kupujúci tovar kúpil. MY STUFF nerealizuje platbu ani dodanie tovaru, teda nenahrádza žiadnu škodu (poškodenie, prípadne nedodanie tovaru). Na reklamácie, prípadne otázky ohľadne tovaru využíva kupujúci internú poštu na mystuff.sk. MY STUFF ako správca webu má k tejto internej pošte neobmedzený prístup. 

 

 

Čo by si mal vedieť pred nákupom od MY STUFF

 

Registrovaný chlapec/dievča berie na vedomie, že:

MY STUFF, s. r. o., predáva iba produkty vložené používateľom vystupujúcim pod menom MY STUFF (pre ostatné produkty platia pravidlá opísané vyššie)

predávajúci MY STUFF, s. r. o., je povinný poslať produkt kupujúcemu do 14 dní od potvrdenia objednávky (zmeny jej statusu na „vybavuje sa“)

povolené spôsoby platby na mystuff.sk sú: dobierkou, prevodom na účet a PayPal

kupujúci je povinný tovar po jeho vyexpedovaní prevziať

 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby MY STUFF, s. r. o., spracoval a uschovával jeho osobné údaje a spracovával ich vo svojich informačných systémoch.

Kupujúci zároveň poskytuje spoločnosti MY STUFF, s. r. o., svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu).

 

 

Stornovanie objednávky od MY STUFF

 

Ak si kupujúci objednávku rozmyslel/-a a neplánuje tovar prevziať, dá nám o tom bezodkladne vedieť prostredníctvom internej pošty (používateľovi MY STUFF).

 

V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme (z akýchkoľvek dôvodov), predávajúci MY STUFF, s. r. o., si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého aj opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, čiže spoločnosti MY STUFF, s. r. o.

 

 

Možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy

 

V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že mu nevyhovuje, prípadne sa pomýlil v objednávke alebo my sme sa pomýlili pri dodaní, má v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov možnosť objednávku zrušiť (odstúpiť od zmluvy) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar ani jeho obal však nesmú byť porušené. Predávajúci MY STUFF, s. r. o., je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar bez poštovného najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Poštovné za zaslanie tovaru kupujúcemu, ako aj dopravu tovaru späť predávajúcemu hradí kupujúci.

 

 

Reklamácia tovaru od MY STUFF

 

Po prevzatí tovaru si vždy dobre skontroluj stav objednávky podľa priloženej faktúry. Ak objednaný tovar nesedí s faktúrou, bezodkladne nás o tom informuj na mystuff@mystuff.sk. Prostredníctvom mailu si s Tebou dohodneme ďalší postup.

 

 

Čo by mal vedieť múdry predajca

 

Ak chceš predávať na mystuff.sk, musíš sa registrovať ako predajca.

 

Predajca berie na vedomie, že:

na každý internetový predaj sa vzťahujú príslušné zákony SR:

: zákon č. 108/2000 Z. z. o podomovom a zásielkovom predaji

: zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode

: zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

: zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel)

je povinný uvádzať konečné ceny produktov vrátane DPH

MY STUFF, s. r. o., nijakým spôsobom nezodpovedá za uhradenie tovaru kupujúcim

je povinný podať o každej svojej ponúkanej veci na mystuff.sk iba pravdivé informácie

je povinný dodať správny tovar kupujúcemu podľa objednávky, a to do 14 dní od potvrdenia objednávky (zmeny jej statusu na „vybavuje sa“)

vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad (prípadne priložiť záručný list, ak je súčasťou tovaru)

na predaj produktov na intenete je potrebné príslušné živnostenské oprávenie kupujúci má právo objednávku stornovať kedykoľvek do momentu expedovania tovaru

povolené spôsoby platby na mystuff.sk sú: dobierkou, prevodom na účet a PayPal

osobný odber tovaru a platba v hotovosti sú zakázané

dohadovanie sa na inom spôsobe platby či doručenie tovaru, ako aj vymieňanie kontaktných údajov cez internú poštu je zakázané

ak si kupujúci uplatní predajcom ponúkanú zľavu na jeho produkt na základe výmeny bodov (odmeny), je povinný mu danú zľavu poskytnúť

nesmie kupujúcemu zámerne klamať či nijak inak ho zavádzať (napr. vydávať sa za inú značku a pod.)

nesmie používať logo MY STUFF (copyright Sarah Hankinson) vo svojom profile

či ponúkanom tovare alebo nejakým iným spôsobom vedome či nevedome budiť klamný dojem, že spoločnosť MY STUFF, s. r. o., je výrobcom tovaru ponúkaného predajcom alebo sa nejakým spôsobom podieľa na jeho výrobe

s osobnými údajmi kupujúcich je povinný nakladať s citom a v súlade s platnými právnymi predmismi SR

za každý realizovaný predaj predajcu prostredníctvom stránky mystuff.sk náleží spoločnosti MY STUFF, s. r. o., provízia z ceny predaného tovaru bez poštovného vo výške 10 % vrátane DPH (viac v Provízia z predaja)

 

Predajca špeciálne berie na vedomie, že v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. o podomovom a zásielkovom predaji má každý kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Tovar ani jeho obal však nesmú byť porušené. Predajca je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar bez poštovného najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Poštovné za zaslanie tovaru kupujúcemu, ako aj dopravu tovaru späť predávajúcemu hradí kupujúci.

 

V prípade zistenia porušenia akejkoľvek časti týchto podmienok alebo zákonov SR upravujúcich internetový predaj je MY STUFF, s. r. o., ako prevádzkovateľ webu mystuff.sk oprávnený zrušiť predajcovi konto, a to bez predošlého upozornenia.

 

Provízia z predaja

 

Každý člen MY STUFF registrovaný na mystuff.sk ako predajca berie na vedomie, že:

za každý realizovaný predaj predajcu prostredníctvom stránky mystuff.sk náleží spoločnosti MY STUFF, s. r. o., provízia z ceny predaného tovaru bez poštovného vo výške 10 % vrátane DPH

provízia je poplatokom za virtuálny priestor na stránke mystuff.sk, kde môže predajca predávať svoje produkty. MY STUFF, s. r. o., neposkytuje za províziu žiadne poradenstvo ani iné služby.

provízie fakturuje MY STUFF, s. r. o., hromadne a zasiela predajcovi na mailovú adresu, ktorú zadal pri registrácii na stránke mystuff.sk. Faktúra má splatnosť 14 dní a platí sa prevodom na účet MY STUFF, s. r. o.

provízia sa započíta vždy po zmene statusu objednávky tovaru na „vybavuje sa“.

 

Ak predajca expeduje tovar a nedôjde k jeho zapleteniu na strane kupujúceho, prípadne kupujúci stornuje objednávku pred expedovaním tovaru, predajca má právo žiadať MY STUFF, s. r. o., o prešetrenie konkrétneho predaja a vrátenie provízie. Ak MY STUFF, s. r. o., uzná vrátenie provízie, suma bude vyplatená predajcovi až v ďalšom mesiaci, prípadne odpočítaná od provízií fakturovaných v ďalšom mesiaci.

 

 

Práva prevádzkovateľa webu mystuff.sk

 

MY STUFF, s. r. o., si vyhradzuje:

právo používať informácie uvedené v profiloch členov MY STUFF na účely prezenzácie webu www.mystuff.sk.

právo použiť fotografie výrobkov registrovaných členov na účely propagácie stránky www.mystuff.sk, a to aj prostredníctvom tretích strán.

právo zrušiť konto akéhokoľvek člena bez udania dôvodu, ako aj právo zamedziť tomuto členovi opätovne sa registrovať bez udania dôvodu

právo ukončiť činnosť webovej stránky www.mystuff.sk bez udania dôvodu a bez ohľadu na nepríjemnosti, ktorý tým môže spôsobiť jej registrovaným členom.

Právo vynulovať všetky body charizmy členov a obľúbenosti predajcov bez akejkoľvek náhrady spôsobenej ujmy a bez udania dôvodu

 

V prípade ukončenia prevádzky webu www.mystuff.sk nevyplývajú prevádzkovateľovi MY STUFF, s. r. o., žiadne povinnosti voči registrovaným členom.

 

MY STUFF, s. r. o., žiadnym spôsobom nezaručuje uchovávanie osobných informácií členov mystuff.sk po ukončení fungovania webu mystuff.sk

 

 

Bodový systém

 

Body charizmy slúžia členom na zvyšovanie ich statusu v rámci stránky mystuff.sk alebo na uplatnenie odmeny, t. j. výmenu za zľavu na produkty ponúkané predajcami, prípadne spoločnosťou MY STUFF, s. r. o., vystupujúcou na stránke mystuff.sk pod menom MY STUFF. Nemožno ich ničím nahradiť alebo vymeniť za iné benefity.

MY STUFF nijako nezodpovedá za dodržanie výšky zľavy zo strany predajcu. V prípade reklamácie odporúčame obrátiť sa na konkrétneho predajcu prostredníctvom internej pošty.